• Trần Thị Hiền
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0905246659
 • nguyenbinhkhiem2007@gmail.com
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Trần Văn Tuyển
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng
 • 0949142233
 • tranvantuyen.pct@gmail.com
 • Trình độ: Đại học , giảng dạy môn Vật Lý
 • Hứa Tất Thành
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0944077879
 • thanhgianga@gmail.com
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Vật Lý
 • Vũ Đại Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905191950
 • thanheatling@gmail.com
 • Trình độ: Thạc sỹ ; Giảng dạy môn: Tin học