• Trịnh Đình Hợp
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng, Bí thư
 • 09822362525
 • Trình độ: Đại học Giảng dạy môn: Ngữ văn
Nguyễn Hoàng Yến
 • Nguyễn Hoàng Yến
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó hiệu trưởng, Ủy viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Ngô Thị Trúc Giang
 • Chi Bộ Đảng
 • Ủy viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Vật lí
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Ủy viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn