Hoạt động - Sự kiện

Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

29/09/2016

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT)...

TIN TỨC CÁC BÁO