Tổ Anh văn tổ chức hoạt động ngoại khóa năm học 2023-2024

Tổ Anh văn tổ chức hoạt động ngoại khóa năm học 2023-2024

Lượt xem:

Chiều ngày 20/1/2024, Tổ Anh văn tổ chức ngoại khóa với chủ đề ” Multicultural Festival”. Với mục đích tạo môi trường học tập Tiếng anh tích cực cho học sinh, tăng cường tiếp xúc với Tiếng anh ngoài phạm vi lớp học, phát triển và nâng cao các kỹ năng như nghe, nói; tạo cơ hội cho học sinh được rèn luyện các kỹ năng mềm, đồng thời phát [...]
Sổ tay hướng dẫn các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Sổ tay hướng dẫn các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Lượt xem:

Ngày 29/12/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4647/QĐ-BGDĐT về Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ trong các trường THCS và THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số  147/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 22/1/2024 yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt [...]
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH ————— THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024 – 2025 —– Thực hiện Kế hoạch 67/KHTS-THPT ngày 02/5/2024, Trường THPT Phan Chu Trinh Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 cụ thể như sau: 1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 em, hệ công lập (theo QĐ 409/QĐ-UBND) 2.Phương thức tuyển sinh: [...]
Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024

Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024

Lượt xem:

Toàn văn Nghị quyết 103/2023/QH15 ngày 09/11/2023 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 Điều 1. Mục tiêu tổng quát Tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối [...]