• Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Tổ Văn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Trịnh Đình Hợp
 • Tổ Văn
 • Hiệu trưởng, Bí thư
 • 09822362525
 • Trình độ: Đại học Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Lê Diệu Thúy
 • Tổ Văn
 • Tổ phó
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Trần Thế Thị Kim Hà
 • Tổ Văn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Đặng Thị Anh Đào
 • Tổ Văn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Ngô Thị Lam
 • Tổ Văn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Nguyễn Thị Dung
 • Tổ Văn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Phạm Thị Kiều Oanh
 • Tổ Văn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Nguyễn Thị Hải
 • Tổ Văn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn