Bình đẳng giới

Bình đẳng giới

Lượt xem:

– Tác giả: Đặng Thị Mai Phương, học sinh lớp 12A2, THPT Phan Chu Trinh. – Đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. – Xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=4ilKWj0RuOg&t=8s   [...]
Điểm số không xác định bạn là ai

Điểm số không xác định bạn là ai

Lượt xem:

– Tác giả: Phạm Mai Trúc, học sinh lớp 10A1, THPT Phan Chu Trinh. – Đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. – Xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=RBEM48Wt0S8   [...]
Một số vấn đề trong tình bạn và cách giải quyết

Một số vấn đề trong tình bạn và cách giải quyết

Lượt xem:

– Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, học sinh lớp 10A4, THPT Phan Chu Trinh. – Đạt giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. – Xem tai link: https://www.youtube.com/watch?v=XS5mC4q7Drc   [...]
Nói không với hút thuốc

Nói không với hút thuốc

Lượt xem:

– Tác giả: Vũ Ngọc Thủy Tiên, học sinh lớp 10A2, THPT Phan Chu Trinh. – Đạt giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. – Xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=SpvK0o44M4c   [...]
Đại học có phải là con đường duy nhất để thành công?

Đại học có phải là con đường duy nhất để thành công?

Lượt xem:

– Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo, học sinh lớp 10A1, THPT Phan Chu Trinh. – Đạt giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. – Xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=YRnu-E_uDm4   [...]
Có cần thiết để trở thành một học sinh xuất sắc không?

Có cần thiết để trở thành một học sinh xuất sắc không?

Lượt xem:

– Tác giả: Đinh Nguyễn Yến Vy, học sinh lớp 10A1, THPT Phan Chu Trinh. – Đạt giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. – Xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=JFkN-0nHIPY   [...]
Virus corona

Virus corona

Lượt xem:

– Tên Tiếng anh: CORONA virrus – Tác giả: Nguyễn Trường Lâm, học sinh lớp 12A2, THPT Phan Chu Trinh. – Đạt giải Ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. – Xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=VUT5qG3WDlA&t=78s   [...]
Tuổi dậy thì và tôi

Tuổi dậy thì và tôi

Lượt xem:

– Tên Tiếng anh: Puberty and me. – Tác giả: Trần Nhật Quỳnh Như, học sinh lớp 10A1, THPT Phan Chu Trinh. – Đạt giải Ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. – Xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=FKwvcJmbHAg&t=78s [...]
Cách phòng chống dịch Covid-19 ở trường học

Cách phòng chống dịch Covid-19 ở trường học

Lượt xem:

Tác giả: Hoàng Phạm Minh Quang, học sinh lớp 12A1, THPT Phan Chu Trinh. Đạt giải Khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021. Xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=NgUX9S9gCF0&t=17s [...]