Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 01/KHCL-THPTPCT 02/04/2019 Kế hoạch,
05/KH-THPTPCT 26/03/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống tham nhũng