Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/KH-SGDĐT 21/01/2021 Kế hoạch,
62/KH-SGDĐT 23/07/2020 Kế hoạch, Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
22/KHTS-THPT 08/06/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2020-2021
Số 01/KHCL-THPTPCT 02/04/2019 Kế hoạch,
05/KH-THPTPCT 26/03/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống tham nhũng