• Đặng Thị Thanh Huyền
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • P.BT Đoàn trường
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Nguyễn Văn Tất Thành
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Bí thư
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Vũ Thị Hành
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • P.BT Đoàn trường
 • Trình độ: Thạc sĩ ; Giảng dạy môn: Tiếng anh
 • Đặng Thị Thanh Huyền
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Phó bí thư
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Trần Văn Hợp
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Hóa học