Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
93/PA-UBND 03/08/2020 Công văn, Phương án tổ chức Kỳ thi TN THPT năm 2020 trên địa bàn huyện Cư Jút
2173/UBND-VP 01/08/2020 Công văn, Tăng cường Phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cư Jút
1002/SGDĐT-GDTXCTTT 28/07/2020 Công văn, Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
833/SGDĐT-GDTXCTTT 25/06/2020 Công văn, Thực hiện các Quyết định hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017