Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
73/QĐ-HT 03/02/2020 Quyết định,
Số 01/KHCL-THPTPCT 02/04/2019 Kế hoạch,
05/KH-THPTPCT 26/03/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phòng chống tham nhũng
1115/QĐ-UBND 19/07/2018 Quyết định, Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên