Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
65/QĐ-THPT 10/11/2020 Quyết định, Quyết định Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn
1198/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định, Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
91/QĐ-HT 31/07/2020 Quyết định, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Bạch hầu và Covid-19 trong Kỳ thi TN THPT năm 2020
73/QĐ-HT 03/02/2020 Quyết định,
1115/QĐ-UBND 19/07/2018 Quyết định, Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019