• Huỳnh Thị Tồn Sa
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Làm Kế toán
 • Nguyễn Thị Hoài
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Trình độ: Đại học ; Làm thư viện
 • Phan Thị Vân
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Trình độ: Trung cấp ; Làm Ytế trường học
 • Vũ Thị Nhung
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Trình độ: Đại học ; Làm Văn thư, Thủ quỹ
 • Võ Duy Tùng
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • làm bảo vệ
 • Nguyễn Minh Nguyên
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Làm bảo vệ
 • Nguyễn Thị Kim Loan
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Làm nhân viên tạp vụ
 • Trương Thị Thanh Nga
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Trình độ: Đại học ; Làm nhân viên thiết bị trường học