Video cuộc thi tìm hiểu về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video đạt giải Nhì của tác giả: Phạm Mai Trúc – Phan Thị Thùy Dương – Đinh Nguyễn Yến Vy, học sinh lớp 10A1

Video đạt giải Ba của tác giả: Vũ Ngọc Thủy Tiên – Đinh Giang Châu, học sinh lớp 10A2.

Video đạt giải Khuyến khích của tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tuyết , học sinh lớp 10A4.

Video đạt giải Khuyến khích của tác giả: Nguyễn Trường Lâm, học sinh lớp 12A2.

Video đạt giải Khuyến khích của tác giả: Nguyễn Thị Hồng Huế (học sinh lớp 11A1), Trần Hoàng Hiệp (học sinh lớp 11A2), Hoàng Thị Mai Phương (học sinh lớp 11A1).