• Võ Thị Phượng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: KTCN
 • Đặng Mạnh Thắng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng tổ XLDL
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Tin học
 • Đặng Thị Thanh Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • P.BT Đoàn trường
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Ngô Thị Trúc Giang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Vật lí
 • Mai Văn Toàn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Nguyễn Lê Trình
 • Tổ Chuyên Môn
 • Thư ký hội đồng trường
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Nguyễn Văn Tất Thành
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Hoàng Nguyên Văn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Thạc sĩ ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Trịnh Đình Hợp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Hiệu trưởng, Bí thư
 • 09822362525
 • Trình độ: Đại học Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Lê Thị Việt Đức
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Thạc sĩ ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Nguyễn Văn Diệp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Hóa học
Nguyễn Hoàng Yến
 • Nguyễn Hoàng Yến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó hiệu trưởng, Ủy viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
Vũ Đại Thanh
 • Vũ Đại Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905191950
 • Trình độ: Thạc sỹ Giảng dạy môn: Tin học
 • Nguyễn Minh Chính
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó hiệu trưởng
 • 0979883506
 • Trình độ: Đại học Giảng dạy môn: Toán học
 • Lê Diệu Thúy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Ngô Thị Lam
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Lý Thị Xuyến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn Toán học
 • Vũ Hoài Nam
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Hóa học
 • Nguyễn Hồng Sơn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Thạc sĩ ; Giảng dạy môn: Vật lí
 • Nguyễn Thị Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Nguyễn Thị Ánh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ Đại học ; Giảng dạy môn: Toán
 • Tôn Thị Quý
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Hóa học
 • Hoàng Thị Thanh Huệ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Vật lí
 • Phạm Thị Kiều Oanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Phan Thị Kim Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dậy môn: Toán
 • Vũ Thị Sơn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Giáo dục công dân
 • Nguyễn Thị Ngọc Bạch
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Vật lí
 • Nguyễn Thị Hải
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Nguyễn Thị Vân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Giáo dục công dân
 • Trần Thế Thị Kim Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Phạm Thị Thùy Liên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Nguyễn Thị Thanh Tân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Phan Thị Quý
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Nguyễn Thị Hiên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giaó viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Phạm Quốc Khánh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Thái Thị Hoài
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Lê Thị Ngọc Trâm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Kĩ thuật nông nghiệp
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Tin học
 • Nguyễn Thị Thục Lan
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Lê Văn Liêm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Vũ Thị Minh Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Sinh học
 • Trương Thị Thúy Hồng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Trần Nhật Hoan
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Trần Văn Hợp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Hóa học
 • Đặng Thị Anh Đào
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Ngữ văn
 • Mạc Thị Hồng Mai
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn Toán - Tin
 • Đặng Thị Hồng Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Hóa học