Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo công văn số 593/ SGDĐT-GDTrH-QLCL về hướng dẫn tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020, trường THPT Phan Chu Trinh tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh trong nhà trường một số nội dung sau:

a) Chỉ thị số 01/CT-BKHCN, ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19

b) Các chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ mới được ban hành và định hướng phát triển giai đoạn tới:

  • Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  • Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN

c) Các thành tựu KH&CN nổi bật, có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Tỉnh Đăk Nông với thế mạnh của một tỉnh được thiên nhiên ưu đãi để phát triển nông, lâm nghiệp, thời gian qua công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN, giống mới, biện pháp canh tác theo chiều sâu vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững được quan tâm đầu tư như: “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp tại tỉnh Đắk Nông”“Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng chống bệnh virus và mô hình sản xuất tiên tiến trên cây chanh dây ở Đắk Nông“; “Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học, tổng hợp để tái canh sớm cây cà phê tại Đắk Nông”… . Trong chăn nuôi, việc nghiên cứu đưa các giống vật nuôi mới vào sản xuất nhằm đem lại giá trị kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường được quan tâm, với một số đề tài như: “Nghiên cứu ứng dụng một số hóc môn sinh sản và xây dựng công thức lai tạo để nâng cao chất lượng dàn bò trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”“Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Đắk Nông“…