Điều chỉnh nguyện vọng năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 5/9/2021

Các bước điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến:

Bước 1: Đăng nhập

– Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
– Tên đăng nhập: Số CMND
– Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi  đăng  ký  dự thi,  trường  hợp  đã  thay  đổi  mật  khẩu  sau  khi  được  cấp  thì  dùng  mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.
Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống như sau:

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi NV ĐKXT
Chọn chức năng Thay  đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương trình

– Sau khi  chọn  chức năng,  màn hình Thông  tin đăng  ký  nguyện  vọng  của thí sinh hiển thị:

Bước 3: In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi
– Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình:

 

 

Bước 4: Thay đổi nguyện vọng
Lưu  ý: Thí  sinh có thể thực hiện một trong các thao tác: Sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc Xóa, Sửa, Thêm mới nguyện vọng.
Bước 4.1 Thay đổi thứ tự nguyện vọng
– Để thay  đổi  thứ tự nguyện vọng,  thí  sinh  nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):

– Sau đó nhấn nút “Xếp theo thứ tự NV” để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh.

 

– Sau khi nhấn nút Xếp theo thứ tự NV, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần như sau:

 

Bước 4.2: Xóa nguyện vọng
– Để xóa 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng “Thùng rác màu đỏ” của nguyện vọng đó:

 

– Trên màn hình hiển thị popup xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi Danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có:

Bước 4.3: Thêm mới nguyện vọng
Lưu ý: Nút Thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình:

Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng như trong hình sau:

 

Bước 4.4: Sửa nguyện vọng
– Để sửa 1 nguyện  vọng  trong  danh  sách  nguyện  vọng,  thí  sinh  nhấn  biểu  tượng “Hình bút chì” của nguyện vọng đó:

– Trên  màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút Chọn:

 

Bước 5: Lưu thông tin
– Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin

Bước 6: Xác nhận đăng ký
– Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp:
TSO <Số báo danh> gửi 6058
– Sau  khi  soạn  tin  theo  đúng  cú  pháp,  hệ thống  trả về một  tin  nhắn  có  mã  xác thực như sau:

Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký:

 

Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng:

Bước 7: Kết thúc
– Sau khi nhấn OK, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công tiếp tục nhấn nút OK:

 

Sau  khi  nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh.

Bước 8: Kiểm tra thông tin điều chỉnh NVĐKXT
Sau khi thí sinh đã điều chỉnh NVĐKXT thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh NVĐKXT và Hệ thống.
Đó đăng nhập lại Hệ thống, vào chức năng điều chỉnh NVĐKXT.
Vào trang thông  tin  nguyện  vọng, thí  sinh  thực  hiện  In  danh  sách  nguyện vọng sau khi điều chỉnh và lưu lại:

Lưu ý: Thí sinh muốn thêm số lượng nguyện vọng thì phải đến nơi ĐKDT thêm số lượng nguyện vọng bằng phiếu rồi sau đó mới tiến hành điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến.