Chương trình  Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Chương trình Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Lượt xem:

Để đáp ứng nhu cầu học tập và giúp đỡ các em học sinh ôn tập một cách hiệu quả môn Tiếng Anh trong kì thi THPT sắp tới, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo 26 clips chương trình  Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, tiếp [...]
Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Lượt xem:

Công văn 1318/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 [...]
Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Lượt xem:

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT [...]