Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 “ Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 1357/SGDĐT-GDTXCTTT ngày 22/9/2020 của Sở giáo dục và đào tạo  về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 “ Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” năm học 2020 – 2021. Trường THPT Phan Chu Trinh đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền rộng rãi đến học sinh toàn trường bằng nhiều hình thức:

– Tổ chức lễ phát động của học sinh vào ngày 28/9/2020 trong tiết chào cờ đầu tuần.

– Phát động phong trào thi đua học tốt thông qua hình thức đăng ký tiết học tốt, tuần học tốt, điểm 10 tặng cô nhân ngày 20/10.

– Phát động ý thức đọc của học sinh thông qua việc tuyên truyền văn hóa đọc, phát động phong trào mỗi tuần chia sẻ 1 cuốn sách hay trong tiết chào cờ đầu tuần đến toàn thể học sinh trong nhà trường.

– Thành lập thư viện sách bằng cách huy động các đầu sách, truyện từ học sinh từ đó giúp các em có cơ hội trao đổi sách cho nhau.

– Dựa vào phần mềm Flipgrid, phát động trào đọc sách theo tinh thần Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời có sức lan tỏa và được rất nhiều học sinh tham gia.

Flipgrid của lớp 11A3: flipgrid.com/11a3docsach