Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các infographics Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh. Trân trọng giới thiệu đến người dân và cộng đồng.

BỘ Y TẾ / THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM