Danh sách học sinh lớp 10 thi khảo sát Tiếng anh năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian thi khảo sát Tiếng anh: Ngày 17/8/2017.

Đề thi khảo sát bao gồm các kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Học sinh tham gia thi khảo sát Tiếng anh có mặt tại trường lúc 7 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2017.