Danh sách học sinh khối 10, năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh khối 10 năm học 2020 -2021 tập trung tại trường lúc 14h00 ngày 1/9/2020 để giáo viên chủ nhiệm ổn định lớp đồng thời triển khai một số kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới.