• Đặng Mạnh Thắng
 • Tổ Toán - Tin
 • Tổ trưởng tổ XLDL
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Tin học
 • Mai Văn Toàn
 • Tổ Toán - Tin
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Nguyễn Văn Tất Thành
 • Tổ Toán - Tin
 • Bí thư
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Nguyễn Lê Trình
 • Tổ Toán - Tin
 • Thư ký hội đồng trường
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Phan Thị Kim Dung
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dậy môn: Toán
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Tin học
 • Trương Thị Thúy Hồng
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Trần Nhật Hoan
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Toán học
 • Mạc Thị Hồng Mai
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn Toán - Tin
 • Lý Thị Xuyến
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn Toán học
 • Nguyễn Thị Ánh
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
 • Trình độ Đại học ; Giảng dạy môn: Toán