• Lê Thị Việt Đức
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Thạc sĩ ; Giảng dạy môn: Lịch sử
Nguyễn Hoàng Yến
 • Nguyễn Hoàng Yến
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Phó hiệu trưởng, Ủy viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Địa lí
 • Vũ Thị Sơn
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Giáo dục công dân
 • Nguyễn Thị Vân
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Giáo dục công dân
 • Phạm Thị Thùy Liên
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Phan Thị Quý
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Thái Thị Hoài
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử
 • Lê Văn Liêm
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Lịch sử