• Ngô Thị Trúc Giang
 • Tổ Lý - KTCN
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Vật lí
 • Võ Thị Phượng
 • Tổ Lý - KTCN
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: KTCN
 • Nguyễn Hồng Sơn
 • Tổ Lý - KTCN
 • Giáo viên
 • Trình độ: Thạc sĩ ; Giảng dạy môn: Vật lí
 • Hoàng Thị Thanh Huệ
 • Tổ Lý - KTCN
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Vật lí
 • Nguyễn Thị Ngọc Bạch
 • Tổ Lý - KTCN
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Vật lí