• Nguyễn Quang Trung
 • Hội chữ thập đỏ
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Thể dục - QP
 • Lê Xuân Thơm
 • Hội chữ thập đỏ
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Thể dục
 • Đinh Thanh Hải
 • Hội chữ thập đỏ
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Thể dục - QP
 • Phan Trường Minh
 • Hội chữ thập đỏ
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học ; Giảng dạy môn: Thể dục - QP